موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران

(فعالیت در حوزه اتیسم)

شماره ثبت 44662
تاسیس 1397

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران

موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران (فعالیت در حوزه اُتیسم) شماره ثبت 44662 تاسیس 1397

موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران

موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران (فعالیت در حوزه اُتیسم) شماره ثبت 44662 تاسیس 1397

موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران
(فعالیت در حوزه اُتیسم)

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی

مرکز اُتیسم فریحا

مرکز تخصصی اختلال طیف اتیسم فریحا

مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختلالات طیف اُتیسم فریحا

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی

غربالگری اُتیسم

پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم اولین مرکز تخصصی غربالگری اُتیسم شهر تهران

تنها پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم شهر تهران

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی

مثبت زندگی 9920

مرکز خدمات بهزیسـتی + مثبت زندگی 9920 تهران، میدان معلم، خیابان تختی، پلاک 24، بهزیستی ذوالفقاری

مرکز خدمات بهزیسـتی + مثبت زندگی کد 9920

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی

پایگاه غربالگری اُتیسم فریحا

موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خدمات تخصصی اتیسم را در قالب خدمات چهارگانه ارائه مینماید
1- موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران
2- مرکز تخصصی اختلال طیف اتیسم فریحا
3- پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم فریحا
4- مرکز مثبت زندگی کد 9920 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی

پایگاه غربالگری اُتیسم فریحا

اولین مرکز غربالگری اتیسم شهر تهران
با مجوز رسمی و تحت نظارت بهزیستی

برای ارزیابی ، تشخیص و غربالگری اتیسم باید چکار کنیم؟

برای ارزیابی ، تشخیص و غربالگری اتیسم باید چکار کنیم؟

برای ارزیابی ، تشخیص و غربالگری اتیسم باید چکار کنیم؟

در صورتیکه به رفتار کودک مشکوک شدید و میخواهید بصورت دقیق و صحیح ارزیابی و تشخیص داده شود، اولین و اصلی ترین کار و روش مراجعه به سایت “برنامه ملی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم” در سایت سازمان بهزیستی کشور است که پس از ارزیابی اولیه شما را به نزدیکترین مرکز معتبر و مجوز دار تحت نظارت بهزیستی معرفی میکند.

یک روش ساده تر هم اینه که به  “پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اتیسم در مرکز تخصصی اختلال طیف اتیسم فریحا (با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران)” مراجعه کنید

تاکید میشود که جهت ارزیابی و تشخیص حتما به پایگاه های دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اتیسم و مجوزدار بهزیستی مراجعه کنید و از مراجعه به مراکز غیر مجوز دار خود داری نمایید

600

مورد حمایت از خانواده ها و بسته حمایتی معیشتی

40

کارگاه آشنایی با اتیسم رایگان برگزار شده

4500

مشاوره به خانواده ها

300

تعداد کل توانخواهان ارزیابی شده

400

تعداد مشاوره های تخصصی اُتیسم

نظر مامان علی

kids 8

نظر مامان رضا

kids 4

نظر مامان زهرا

kids 7

نظر مامان فاطمه

kids 6
حمایت و کمک خیر خواهانه مهریاران به ارائه خدمات تخصصی و رایگان موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران موسسه خیریه اتیسم مهرگسترپرهام تهران شماره ثبت 44662 تاسیس 1397 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران شماره حساب جاری ۸۳۹۰۸۳۲۵۶۵ بانک ملت شعبه اندیشه سهروردی کد ۶۸۱۱۴ شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۰۳۸۵۹۹۲۵ بنام موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران شماره شبا IR080120000000008390832565 آدرس: یافت آباد، میدان معلم، خیابان تختی پلاک 24 مجتمع بهزیستی شهید ذوالفقاری ، واحد اُتیسم فریحا شماره تماس: 021-66681309 و 021-91016424 کد پستی: 1371789631 شبکه های اجتماعی 09058074245 پست الکترونیکی: info@AutismFariha.ir

حمایت از ارائه خدمات تخصصی و غربالگری اتیسم بصورت رایگان

شماره حساب جاری ۸۳۹۰۸۳۲۵۶۵ بانک ملت شعبه اندیشه سهروردی کد ۶۸۱۱۴
شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۶۰۳۸۵۹۹۲۵ بنام موسسه خیریه مهر گستر پرهام تهران
شماره شبا IR080120000000008390832565

© تمام حقوق این وب‌سایت محفوظ و متعلق به موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران می‌باشد.