بایگانی برچسب برای: سالگرد

اولین سالگرد افتتاح مرکز اتیسم فریحا در 21 فروردین 1399

مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا
اولین پایگاه غربالگری اتیسم شهر تهران
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران

ارائه خدمات حرفه‌ای و تخصصی اتیسم
مداخلات شناختی و مداخلات روانشناسی (TEACCH،ABA،PRT)
کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، بازی‌درمانی
حرکت درمانی یا ورزش درمانی ، طبیعت‌درمانی
هنر درمانی (نقاشی، سفالگری، صنایع‌دستی و …)
موسیقی‌درمانی ، تئاتر درمانی ، قصه درمانی
مهارت‌آموزی (مهارت های اجتماعی و …)
آموزش و مهارت برای خانواده‌ها
اتاق تاریک ، یکپارچگی حسی – حرکتی

#مرکزفریحا
@AutismFariha