بایگانی برچسب برای: جشن

دومین فستیوال رنگ اُتیسم فریحا

دومین فستیوال رنگ اُتیسم فریحا
مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا
اولین پایگاه غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم شهر تهران
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران

یک دورهمی شاد و مفرح برای خانواده های توانخواهان اتیسم
تلفن ۶۶۶۸۱۳۰۹
http://www.AutismFariha.ir
https://www.instagram.com/AutismFariha