موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم اولین مرکز تخصصی غربالگری اُتیسم شهر تهران مرکز مثبت زندگی کد 9920 موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران آدرس: تهران، میدان معلم، خیابان تختی، پلاک 24، مجتمع بهزیستی ذوالفقاری ، ورودی اول سمت چپ ، مرکز اتیسم فریحا (خط سفید را دنبال نمایید) شماره تلفن: 0216661309 و 02166683375 و 02191016424 کدپستی: 1371798868 http://autismfariha.ir

موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران
مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا
پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم
اولین مرکز تخصصی غربالگری اُتیسم شهر تهران
مرکز مثبت زندگی کد 9920
موسسه خیریه مهرگسترپرهام تهران
آدرس: تهران، میدان معلم، خیابان تختی، پلاک 24، مجتمع بهزیستی ذوالفقاری ، ورودی اول سمت چپ ، مرکز اتیسم فریحا (خط سفید را دنبال نمایید)
شماره تلفن: 0216661309 و 02166683375 و 02191016424
کدپستی: 1371798868
https://autismfariha.ir

مکان یابی روی نقشه