مرکز متخصصی روزانه آموزشی و توانبخشی اختلال طیف اتیسم فریحا

مرکز آموزشی و توانبخشی اختلال طیف اتیسم فریحا
اولین پایگاه دایمی غربالگری،تشخیص و مداخله در کودکان اتیسم در شهر تهران
با مجوز وتخت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران
با مدیریت سرکار خانم دکتر فاطمه خاندانی

ادرس:تهران،یافت اباد،میدان معلم،خیابان تختی،مجتمع بهزیستی شهید ذوالفقاری ،واحد اتیسم فریحا
شماره تماس:۶۶۶۸۱۳۰۹
@AutismFariha
@Dr.Khandani
@Dr.Khandani_
@ParTism.ir

دومین فستیوال رنگ اُتیسم فریحا

دومین فستیوال رنگ اُتیسم فریحا
مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا
اولین پایگاه غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم شهر تهران
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران

یک دورهمی شاد و مفرح برای خانواده های توانخواهان اتیسم
تلفن ۶۶۶۸۱۳۰۹
http://www.AutismFariha.ir
https://www.instagram.com/AutismFariha

معرفی مرکز اختلال طیف اتیسم فریحا (خانم مهین – بازی درمان)

معرفی مرکز اختلال طیف اتیسم فریحا توسط خانم مهین – بازی درمان

اولین پایگاه غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم شهر تهران
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران
Autism Fariha
آیا کودک شما در ۲ تا ۵ سالگی:
از ارتباط چشمی امتناع می ورزد و زمانی که فرد دیگری به او نگاه میکند، به جای دیگری نگاه میکند، آیا دستها و انگشتانش را در کنار بدن خود و جلوی چشمانش حرکت میدهد؟
آیا کودک به شما نگاه میکند؟
یا هر بار که صدایش میکنید، واکنشی نشان میدهد؟

شماره پیگیری و هماهنگی ۶۶۶۸۱۳۰۹
مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحاwww.AutismFariha.ir

اولین سالگرد افتتاح مرکز اتیسم فریحا در 21 فروردین 1399

مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا
اولین پایگاه غربالگری اتیسم شهر تهران
با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران

ارائه خدمات حرفه‌ای و تخصصی اتیسم
مداخلات شناختی و مداخلات روانشناسی (TEACCH،ABA،PRT)
کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، بازی‌درمانی
حرکت درمانی یا ورزش درمانی ، طبیعت‌درمانی
هنر درمانی (نقاشی، سفالگری، صنایع‌دستی و …)
موسیقی‌درمانی ، تئاتر درمانی ، قصه درمانی
مهارت‌آموزی (مهارت های اجتماعی و …)
آموزش و مهارت برای خانواده‌ها
اتاق تاریک ، یکپارچگی حسی – حرکتی

#مرکزفریحا
@AutismFariha

افتتاحیه مرکز تخصصی اتیسم فریحا

افتتاح مرکز اتیسم فریحا