بایگانی برچسب برای: گلبانو

کسب عنوان زن نمونه کشوری در مدیریت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی توسط خانم مهندس فاطمه خاندانی۱۳۸۴ واحد صنایع غذای گلبانو واحد صنایع غذایی گلبانو در سال ۱۳۸۳ با کسب مجوز از وزارت جهاد کشاورزی جهت تولید و بسته بندی میوه جات و سبزیجات خشک و بسته بندی حبوبات با مدیریت خانم مهندس خاندانی راه اندازی شد. تهیه میوه جات خشک و سبزیجات خشک با بالاترین کیفیت بصورت کاملا سالم و در محیط بهداشتی تولید ، بسته بندی و عرضه میگردد. شستشوی سبزیجات قبل از خشک کردن از بزرگترین مزایای محصولات صنایع غذایی گلبانو است. با توجه به کیفیت بالای محصولات، مدیریت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در سال ۱۳۸۴ عنوان زن نمونه کشوری در مدیریت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی توسط آقای مهندس اسکندری وزیر جهاد کشاورزی به خانم مهندس فاطمه خاندانی تقدیم شد.

کسب عنوان زن نمونه کشوری در مدیریت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی توسط خانم مهندس فاطمه خاندانی۱۳۸۴

 

واحد صنایع غذای گلبانو

واحد صنایع غذایی گلبانو در سال ۱۳۸۳ با کسب مجوز از وزارت جهاد کشاورزی جهت تولید و بسته بندی میوه جات و سبزیجات خشک و بسته بندی حبوبات با مدیریت خانم مهندس خاندانی راه اندازی شد.

تهیه میوه جات خشک و سبزیجات خشک با بالاترین کیفیت بصورت کاملا سالم و در محیط بهداشتی تولید ، بسته بندی و عرضه میگردد.

شستشوی سبزیجات قبل از خشک کردن از بزرگترین مزایای محصولات صنایع غذایی گلبانو است.

با توجه به کیفیت بالای محصولات، مدیریت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در سال ۱۳۸۴ عنوان زن نمونه کشوری در مدیریت و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی توسط آقای مهندس اسکندری وزیر جهاد کشاورزی به خانم مهندس فاطمه خاندانی تقدیم شد.

این واحد واگذار شده است و در حال حاضر غیرفعال است