بایگانی برچسب برای: فریها

مرکز متخصصی روزانه آموزشی و توانبخشی اختلال طیف اتیسم فریحا

مرکز آموزشی و توانبخشی اختلال طیف اتیسم فریحا
اولین پایگاه دایمی غربالگری،تشخیص و مداخله در کودکان اتیسم در شهر تهران
با مجوز وتخت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران
با مدیریت سرکار خانم دکتر فاطمه خاندانی

ادرس:تهران،یافت اباد،میدان معلم،خیابان تختی،مجتمع بهزیستی شهید ذوالفقاری ،واحد اتیسم فریحا
شماره تماس:۶۶۶۸۱۳۰۹
@AutismFariha
@Dr.Khandani
@Dr.Khandani_
@ParTism.ir