Home / Search Results for: اوتیسم فعال

Search Results for: اوتیسم فعال

فرم درخواست همکاری – فرم ۱۰۱

Form101 فرم 101 فرم همکاری با مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا www.AutismFariha.ir میدان معلم ، خیابان تختی ، مجتمع بهزیستی شهید ذوالفقاری ، مرکز اتیسم فریحا

مرکز اُتیسم فریحا مرکز روزانه آموزش و توانبخشی افراد دارای اختلال طیف اُتیسم فریحا (فعالیت در حوزه تخصصی اُتیسم ) مرکز روزانه آموزش و توانبخشی افراد دارای اختلال طیف اُتیسم فریحا با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی استان تهران با مدیریت خانم دکتر خاندانی در راستای تکمیل کادر آموزشی …

Read More »